२२ प्रतिशत भ्याट र अन्तःशुल्क स्थानीय तह र प्रदेशलाई

काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको २२ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने भएका छन् । यसरी असुल हुने राजस्वको १५ प्रतिशत स्थानीय तह र ७ प्रतिशत प्रदेशले खर्च गर्न पाउने छन् । राजस्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने छ । स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा...

क्लिक टक